Уебсайт

Уебсайт

Какво всъщност е уеб сайт?

Какво е уеб сайтът?

Уеб сайтът представлява сбора/съвкупността от файлове, страници, менюта, подстраници, които се обединяват под едно общо домейн име.

Всички файлове се хостват на сървър в интернет пространството, от който потребителите достъпват сайта.

Достъпът се осъществява чрез уеб браузър, който представя графичната среда или потребителския интерфейс на сайта, изграден посредством HTML код. Ако скелетът на уеб сайта е построен на база HTML, то стилът, цветовите схеми, декоративните и графични елементи и всички шрифтове се представят от CSS (Cascading Style Sheets) – език, който предоставя множество възможности за създаване на комбинации от стилове, обличащи съдържанието в подходяща, хармонична визия.

Уеб сайтът може да бъде силно интерактивен, за което допринасят основно скриптовите езици, като най-често се използват PHP, Pyton, Perl и JS. Множество сайтове се ползват от силата на програмния код, за да представят богата мултимедия, игрални приложения, 3D визуализации и панорами на реални обекти, местности, онлайн магазини или различни лайф стрийм медии, като радиа и телевизии.

Основната функция на сайта е да представя една организация, нейните продукти и услуги, един блог или една уеб базирана платформа и да доставя важно за онлайн потребителите съдържание.

 

Към началото