Хостинг

Хостинг

Какво е хостинг и за какво ни е необходим

За да може вашият сайт да е достъпен в Интернет 24 часа в денонощието и 365 дни в годината, нужно е той да бъде инсталиран в специален компютър, който да е непрекъснато включен и свързан с Интернет, така че всеки Интернет потребител по света по всяко време да може да получи достъп до вашия сайт.
Освен това, в този компютър трябва да бъде инсталиран определен набор от програми, които да “обслужват” сайта ви. Този компютър се нарича уеб сървър или Интернет сървър.
Има фирми чиято дейност е свързана именно с инсталирането и поддържането на такъв вид компютри (сървъри), които предоставят услугата по отдаването под наем на част от тези компютри за инсталиране сайтовете на клиенти. Именно тази услуга се нарича хостинг (от английски: hosting – подслоняване).

Както сървърите обаче, така и програмите инсталирани в тях, биват различни. Както всяка друга услуга, така и хостингът може да бъде предоставян по различен начин, тоест, в него да бъдат включени различни по количество и качество елементи. Именно наборът от елементи, включени в хостинга, както и техните особености представляват понятието хостинг план.

 Елементи на хостинг плана:

 • Операционна система на хостинг сървъра
  Това е операционната система, инсталирана на сървъра. Най-разпространената и надеждна система за подобен вид сървъри определено е системата Linux. Макар и напоследък доста сървъри да предлагат и Windows хостинг, по наше мнение операционната система Windows не е предназначена за такъв род дейност и нашата препоръка е да се насочите към сървър, работещ под Linux.
 • Дисково пространство
  Това е размерът в мегабайти на мястото в сървъра, което ще бъде на разположение за вашия сайт. Обикновено 200 МБ е напълно достатъчен за малък и дори среден по размери фирмен сайт. Отбележете, че размерът на дисковото пространство включва и пространството за съхраняване на пощата към вашия домейн. Ако възнамерявате по пощата да получавате или изпращате големи по размер файлове, добре е да вземете това предвид при избора на хостинг план.
 • Месечен трафик
  Нужният ви месечен трафик зависи от размера и от посещаемостта на вашия сайт. Колкото по-голям е вашия сайт и повече посетители имате, от толкова по-голям трафик ще се нуждаете. Тук важи правилото “апетитът идва с яденето”. Един нов сайт (какъвто ще е вашият) обикновено в началото няма много посетители, така че месечният трафик в началото не би трябвало да ви притеснява. Впоследствие, когато закупеният от вас месечен трафик стане недостатъчен, лесно можете да преминете към хостинг план, позволяващ повече трафик.
 • Брой разрешени е-мейл адреси
  Това е броят адреси към вашия домейн, които ще имате право да създавате. Ако фирмата ви е с много персонал и всеки се нуждае от самостоятелен е-мейл адрес във фирмата, трябва да обърнете внимание на този параметър.
 • Поддържани сървърни технологии
  Това са, най-общо казано, програмните езици, с помощта на които може да бъде изграден вашия сайт. Това е по-скоро технически параметър, от който ще се интересуват вашите уеб дизайнери, но като минимум, важно е сървърът да поддържа езиците PHP и Perl, както и връзка с база данни MySQL.
Към началото